INTENDED RECORDS

Till årsskiftet 2013/2014 genomgick Grey Coin Productions (2008-2013) en rebranding och blev Intended Records. Intended Records är sedan början av 2014 en independent label, grundad och driven av Filip Winther, som har sin bas i Stockholm.

Grundat: 2014
Grundare: Filip Winther
Tidigare namn:
Grey Coin Productions (2008-2013)
Artister:
• 
Filip Winther
• Season Four